INTERGRITETS POLICY EASYMIND AB

Behandling av personuppgifter

Easymind AB 556966-1381
Björngatan 7
572 32 Oskarshamn

Syfte

Vi värnar om din integritet. Du ska kunna känna dig trygg när du anförtror oss dina personuppgifter. Därför har vi upprättat den här policyn. Den utgår från gällande dataskyddslagstiftning och förtydligar hur vi jobbar för att ta tillvara dina rättigheter och din integritet.

Syftet med den här policyn är att du ska få veta hur vi behandlar dina personuppgifter, vad vi använder dem till, vilka som får ta del av dem och under vilka förutsättningar samt hur du kan ta tillvara dina rättigheter.

Bakgrund

Vi behandlar dina personuppgifter främst för att fullfölja våra förpliktelser mot dig. Vår utgångspunkt är att inte behandla fler personuppgifter än vad som behövs för ändamål, och vi strävar alltid efter att använda de minst integritetskänsliga uppgifterna.

Vi behöver också dina personuppgifter för att ge dig bra service exempelvis vad gäller marknadsföring, uppföljning och information. Vi kan också behöva dina personuppgifter för att uppfylla lagar samt utföra kund- och marknadsanalyser.

Du har rätt att motsätta dig att vi använder personuppgifter för direktmarknadsföring. Du kan lätt avregistera dig i vårt nyhetsbrev eller kontakta oss om du inte vill finnas mer i våra system se hur du gör detta nedan.

Riktlinjer

Vilka personuppgifter behandlar vi?
Vi behandlar endast personuppgifter när vi har laglig grund. Vi behandlar inte personuppgifter i annat fall än när de behövs för att fullgöra förpliktelser enligt avtal och lag. Här följer exempel på personuppgifterna vi behandlar.

 • Namn
 • Adress (om du uppgett detta vid bokning)
 • E-postadress
 • Telefonnummer (om du uppgett detta vid bokning)
 • Ålder (om du uppgett detta vid bokning)
 • Födelsedatum (om du uppgett detta vid bokning)
 • Kön
 • Uppgifter som du registrerade självmant och frivilligt uppger
 • Innehåll som du själv publicerar, s.k. användargenererat innehåll

Hur får vi tillgång till dina personuppgifter?
Vi försöker i möjligaste mån att inhämta ditt samtycke innan vi börjar behandlar dina personuppgifter. Du samtycker till behandling genom att acceptera våra allmänna villkor i vårt bokningssystem bokadirekt. När du samtycker till våra allmänna villkor samtycker du också till att vi behandlar dina personuppgifter. Du samtycker även när du skickar något via vår hemsida exempelvis anmäler dig till kurs eller skickar en förfrågan via vårt kontaktformulär, vi rekommenderar att du inte skriver in känslig information där.

Du har när som helst rätt att återkalla ditt samtycke. Vi kommer då inte längre att behandla dina personuppgifter eller inhämta nya, under förutsättning att det inte behövs för att fullgöra våra skyldigheter enligt avtal eller lag. Tänk på att återkallelse av samtycke kan innebära att vi inte kan fullgöra de skyldigheter vi har i förhållande till dig. Du kan heller inte erhålla special rabatter som skickas ut.

Vi får också tillgång till dina personuppgifter på följande sätt:

 • Uppgifter som du tillhandahåller oss direkt
 • Uppgifter som registreras när du besöker vår webbplats
 • Uppgifter som vi får från offentliga register
 • Uppgifter som vi får när du anlitar en av våra medarbetare
 • Uppgifter som vi får när du anmäler dig till våra kurser eller seminarier
 • Uppgifter som vi får när du anmäler dig till nyhetsbrev och andra utskick
 • Uppgifter som vi får när du svarar på enkäter och undersökningar
 • Uppgifter som vi får när du kontaktar oss, söker anställning hos oss, besöker oss eller på annat sätt tar kontakt med oss.

Behandlas dina personuppgifter på ett betryggande sätt?

Vi utarbetar rutiner och arbetssätt för att dina personuppgifter ska hanteras på ett säkert sätt. Utgångspunkten är att endast arbetstagare och andra personer inom organisationen som behöver personuppgifterna för att utföra sina arbetsuppgifter ska ha tillgång till dem.

Våra säkerhetssystem är utvecklade med din integritet i fokus och skyddar i mycket hög grad mot intrång, förstöring samt andra förändringar som kan innebära en risk för din integritet.

Vi har flera policyer för IT-säkerhet för att säkerställa att dina personuppgifter behandlas säkert.

Vi överför inte personuppgifter i andra fall än de som uttryckligen anges i denna policy. I frågan om Easymind AB skulle säljas kan dina personuppgifter följa med den nya köparen.

När lämnar vi ut dina personuppgifter?

Vår utgångspunkt är att inte lämna ut dina personuppgifter till tredje part om du inte har samtyckt till det eller om det inte är nödvändigt för att uppfylla våra förpliktelser enligt avtal eller lag. I de fall vi lämnar ut personuppgifter till tredje part upprättar vi sekretessavtal samt säkerställer att personuppgifterna behandlas på ett betryggande sätt.

Ansvar

Easymind AB är personuppgiftsansvarig, vilket innebär att vi är ansvariga för hur dina personuppgifter behandlas och att dina rättigheter tas tillvara.

Cookies

Easymind AB kan komma att samla information via cookies på våra digitala tjänster. Cookies är enkla textfiler som är sparade på din dator eller mobil av en webbsidas server. Den innehåller anonym information som t ex en unik identifierare och namnet på webbsidan. Under hjälpfunktionen på din webbläsare kan du läsa om hur du skall göra för att rensa, blockera och hantera dina cookies. Om du väljer att blockera cookies kan det innebära att vissa delar av webbsidan ej är tillgänglig eller fungerar på korrekt sätt.

Ändra, radera och granska och spara dina personuppgifter

Om dina personuppgifter ändras ber vi dig informera Easymind AB via e-post. Easymind AB kommer att på din begäran eller när Easymind AB upptäcker det korrigera eller radera felaktig eller ofullständig information. Du har även rätt att utan avgift få ett utdrag som visar vilka personuppgifter om dig som behandlas. Om du vill bli raderad eller få ut vilka uppgifter vi har om dig ur vårt kundregister vänligen gör detta skriftligen till adressen under kontakt nedan. Brevet skall innehålla ditt namn, postadress, telefonnummer, e-postadress (som har använts i kommunikationen med Easymind AB) samt kopia på id-kort för att säkra att det är du och signatur. Utdraget sänds till din folkbokföringsadress. Återkallat samtycke påverkar inte sådan information som får göras utan samtycke, dvs där vi har en laglig grund.

Easymind gallrar personuppgifter enlighet med gällande lagstiftning och raderar eller avidentifierar när ändamålet för att spara personuppgifter inte längre föreligger.

Andra applikationer/webbsidor

I tjänsterna kan det förekomma länkar till andra applikationer och/eller webbsidor som inte kontrolleras av Easymind. Vi ansvarar inte för innehållet i länkade applikationer/webbsidor och den behandling som eventuellt görs av ägare eller operatörer av länkade webbsidor.

Easymind AB
Björngatan 7
572 32 Oskarshamn
info@easymind.se
www.easymind.se