Att leva med smärta hur är det?

Att leva med smärta är inte enkelt. Smärta är en upplevelse som oftast är svår att ta på.

Smärtan har olika skepnader. Resultatet av smärtan hur du upplever den kan vara, brinnande, bultande, molande, stickande eller huggande. Hur den än är försök om du kan närma dig den på ett mjukt sätt. Ge smärtan lite omsorg om det går. Det som faktiskt händer när vi möter den på ett mjukare och varmare sätt är att den faktiskt blir mjukare. Man måste våga möta den bara.

Acceptans inte samma som att tycka om.

Att acceptera den betyder inte att vi tycker om den, utan mer att låta den vara där den är utan bedömning på den.

Se om du kan ändra skepnad på den genom att vara i tillåtandet för att den får vara där. Åtminstone för en minut eller så. Är det möjligt? Kan den ändra form? Färg? Skepnad? Oftast när vi ser att den inte är konstant utan föränderlig så brukar det kännas lättare att acceptera den.

Att leva med smärta.

Jag har levt med smärta sedan jag var 17 år. Med all erfarenhet så kan jag säga att acceptansen faktiskt är den svåraste. Efter alla dessa år av analyserande så tror jag det är samma i alla upplevelser vi har ex, sorg, ångest, oro mm. Alla är känslor och kroppsliga förnimmelser är svåra att acceptera. Det kan vara tankar som styr oss, känslor som föder tankar eller en fysisk smärta som skapar tankar och känslor. Detfinns en röd tråd mellan dessa. Om du känner att jag kan vara den som kan leda dig på vägen till ett mer behagligt liv så tveka inte att kontakta mig!

“det finns ingen känsla eller tanke eller kroppslig förnimmelse som kan vara fel, den är som den är just nu i denna sekund”

Kärlek/ Petra

Mail: info@yourcoachpetra.com